Muzeum v přírodě Zubrnice

Popis:

zubrnice_znadrazi.jpg (13045 bytes)V urbanisticky i krajinářsky jedinečně umístěné obci v kopcovité krajině Českého středohoří se nachází soubor hodnotné zástavby lidové architektury, kde vedle sebe stojí stavby roubené, hrázděné i zděné. Interiérové i exteriérové expozice jsou prezentovány v několika objektech.
Návsi vévodící barokní studna z r. 1695 byla převezena ze Střížovic u Ústí nad Labem.
mla_nepomuk_61.jpg (23422 bytes)Zemědělská usedlost č.p. 61 - roubená patrová budova je částí komplexu staveb připomínající život a práci lidí na hospodářské usedlosti.
Vesnický obchod - zděný patrový dům vystavěný v pol. 19. století s expozicí starého vesnického obchodu s mnoha cennými detaily.
Vodní mlýn - malý vodní mlýn na horní pohon napájený z Lučního potoka. Vlastní obytný dům je patrová roubená stavba s roubeným přístavkem - mlýnicí.
mla_nadrazi_zubrnice.jpg (19594 bytes) Nádraží - technická památka postavena k lokální dráze Velké Březno - Úštěk v roce 1890.
V roce 1997 byla otevřena expozice staré vesnické školy.
V zpřístupněném kostele sv. Maří Magdaleny budou příležitostné výstavy.

Nejmladší skanzen v Čechách, jeho základem je stará historická vesnice v klínu kopců Českého středohoří. Pro muzejní účely jsou využity nejhodnotnější stavby středu obce a jejího okolí, které se průběžně doplňují o drobné přenášené objekty. Veřejnosti je zpřístupněn komplex roubené zemědělské usedlosti s interiérovými a exteriérovými expozicemi včetně unikátní teplovzdušné sušárny na ovoce. Dále expozice vesnické školy, starého obchodu a kostel s pravidelnými výstavami. Ve středu návsi stojí přenesená barokní studna a nedaleko pod vsí je malé nádraží s muzejní expozicí dopravy. Na bývalé zrušené trati se ve spodním úseku Velké Březno - Zubrnice plánuje občasný muzejní provoz. Opodál proti proudu potoka stojí malý roubený vodní mlýn.

Poslední úprava: 08:08 ~ 19.02. 2019 © 2019 Muzeum v přírodě Zubrnice

Novinky ve skanzenu:

Program Májového jarmarku

11.-12.5.2019 od 9:00 do 17:00 pro Vás připravujeme:
Sobota
Náves - folklórní soubor DYKYTA z Krásné Lípy
Historická škola - DIVADÉLKO ONDŘEJ – představení pro děti
PŘÍJEZD VETERÁNŮ DO ZUBRNIC mezi 9:30h - 10h, 10 VOZIDEL JE VYSTAVENO NA ZUBRNICKÉM NÁDRAŽÍ
Neděle
Náves - KRUŠNOHORSKÁ DUDÁCKÁ MUZIKA
Historická škola - SVÁŤOVO DIVIDLO – představení pro děti
Sobota+Neděle
Sušárna - ORANGUTÁNÍ DIVIDLO
Špýchar - PANOPTIKUM MAXE FISCHE
Stodola – KOMEDIANTI NA KÁŘE – žonglování, flašinet
Náves – POHŘEBNÍ BRATRSTVO

Program akcí na rok 2019

Pro rok 2019 pro Vás připravujeme tyto akce:
MASOPUST : 23. únor,
VELIKONOCE : 13. - 14. duben,
MYSLIVECKÝ DEN : 27. duben,
JARMARK : 11. - 12. května,
ZÁVISLÝ ZUBR: červen (bude upřesněno)
POUŤ SV. MÁŘÍ MAGDALÉNY: 20. července
PÁRA v MUZEU: 14. září
PODZIM NA VESNICI : 19. - 20. října,
VÁNOCE V ZUBRNICÍCH : 7. - 8. prosince
Konkrétní program akcí a termíny dalších doplňkových akcí budou zveřejněny v nejbližší době.
Těšíme se na Vás v sezóně 2019

Nové webové stránky

Po delší době přecházíme na nový redakční systém a nový design webových stránek. Prozatím jsou v novém systému základní informace, novinky, zprávy a kulturní akce. Po dořešení technických problémů bude do nového desigenu převeden celý web. Nové informace.
Po přechodnou dobu prosím onluvte dvojí design a mírně stíženou navigaci.

Vzpomínka na Ing. Jana Vyhnálka

Dne 15. 1. 2010 zemřela v Litoměřicích uznávaná vůdčí osobnost hnutí za záchranu železnice do Zubrnic. Zveřejňujeme zde krátký článek od jeho přítele Jiřího Matějky.

Virtuální prohlídka skanzenu

Byla vytvořena Virtuální prohlídka skanzenu s panoramatickými fotografiemi. Pro prohlížení je zapotřebí mít na prohlížeči javu. Po panoramatické fotografii se pohybuje levým tlačítkem myši a přibližuje kolečkem. Pro přechod na další panorama stačí kliknout na šipku na panoramě, nebo na bod na mapě.

3D interaktivní model mlýnské technologie

Na našich stránkách je zpřístupněn zjednodušený 3D model technologie budovaného mlýna Týniště č.p.28 (Schelmühle). Máte zde jedinečnou možnost si prohlédnout technologii "uměleckého mlýna" ještě před jeho dokončením. Model si můžete libovolně natáčet, posouvat, zvětšovat a měnit způsob jeho zobrazení.


Výstavba nového objektu

Byla zahájena výstavba víceúčelového vzdělávacího centra (obytná budova statku přenesená z Loubí) investovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj - Cíl 3. Po dokončení bude mimo expozičních účelů sloužit hlavně pro vzdělávací účely.


Výstava Labe-Elbe 2011

V srpnu a září probíhá v prostorách kostela sv. Máří Magdalény výstava prací zhotovených v rámci mezinárodního výtvarného sympózia Labe-Elbe, které se konalo v Zubrnicích koncem července. Současně probíhá výstava prací studentů z FUUD university JEP Ústí nad Labem.


1.-18. červenec 2009 - Natáčení pohádky "Dešťová víla"

Ve dnech 1.-18. července 2009 se v areálu SLA Zubrnice natáčela pohádka "Dešťová víla" a skanzen byl uzavřen pro veřejnost. Za uzavření se omlouváme a těšíme se na Vás v těchto dnech.


Mlýn Týniště č.p.27 (Walschmühle)
Podařilo se dokončit expozici mlýna č.p.27 včetně starého českého mlýnského složení a zařízení do podoby konce 19. století. Mlýn byl poprvé otevřen ke dnům evropského dědictví 11. září 2005, dále pak v návštěvní sezóně 2006. Všichni jste srdečně vítáni.
Mlýn Týniště č.p.28 (Schelmühle)
Na polovině cesty k mlýnu č.p.27 se dokončují pokračují práce na odkrytí starých částí zdí bývalého mlýna s pilou a olejnou, na kterých je již dokončena hrubá stavba budovy roubené části mlýna přeneseného z nedaleké Homole p.P. Koncem roku 2008 začala instalace částí technologie uměleckého mlýna, která bude pokračovat v průbehu roku 2009. Před vlastním zpřístupněním objektu si můžete zatím prohlédnout vizualizaci umístění mlynářské technologie jednoduchého uměleckého složení.
Špýchar pod obchůdkem
Byla dokončena hrubá stavba roubeného špýcharu postavená pod budovou muzejního obchůdku (zelená budova)
Budovy u mlýna
Za pomoci studentů s fakulty výtvarné výchovy UJEP bylo vymázáno hrázděné zdiva jílem a slamou pomocí starých technologií. Dokončení hrubé stavby proběhlo v roce 2005

Muzeum v přírodě Zubrnice

     Novinky (nové)
Zpřístupněné objekty:
     Objekty      - Statek č.p.61      - Studna      - Kostel      - Špýchar      - Obchůdek      - Škola      - Mlýn Týniště 27      Virtuální prohlídka
Objekty ve výstavbě:
     - Mlýn Týniště 28        - 3D model
Projekty Evropského fondu pro regionální rozvoj - Cíl 3:
     - Statek z Loubí
Dění ve skanzenu:
     Proběhlé akce      - Masopusty      - Velikonoce      - Stavění májky      - Jarmarky      - Podzimy na vsi
     Připravované akce      Informace      Kde nás najdete      Ke stažení      Zajímavé odkazy
Připomínky webmastrovi pošlete prosím na:
     eltt@email.cz
Připomínky k muzeu pošlete prosím na:
     info@zubrnice.cz
Autorské právo:
© 2019
Muzeum v přírodě Zubrnice

Statistika návštěv: